In this Book

Visie en vooruitgang
buy this book Buy This Book in Print
summary
Wat doen wetenschappers echt? Doet hun werk ertoe? Waarnaar zijn ze op zoek? Waarover denken ze na? De Lessen voor de 21ste eeuw brengen al 15 jaar wetenschap naar een breder publiek. Een blik op de thema’s toont meteen dat geen enkel onderwerp te heet of te licht is om over te communiceren: het evolutie-debat of de welvaartsstaat, lerende machines of geluk, sportcenten of ecologie in China …. De teksten in dit boek zijn de neerslag van de publieke lessen die jaarlijks aan de K.U.Leuven worden georganiseerd. Wie wil weten hoe biologen, filosofen, sociologen, medici, juristen of medici denken, wat hen bezighoudt en hoe ze hun activiteiten proberen voor te stellen aan een publiek, vindt in deze publicatie een betrouwbare gids. De teksten uit dit boek bieden stuk voor stuk informatie uit de eerste hand, zijn toegankelijk en nodigen uit om verder op verkenning te gaan.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-2
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-8
 3. restricted access Download |
 1. Voorwoord
 2. pp. 9-10
 3. restricted access Download |
 1. De crisis en de toekomst vande welvaartsstaat
 2. pp. 11-46
 3. restricted access Download |
 1. Over machines die leren
 2. pp. 47-68
 3. restricted access Download |
 1. Wat is zien?
 2. pp. 69-80
 3. restricted access Download |
 1. Ethos, retoriek en marketing
 2. pp. 81-100
 3. restricted access Download |
 1. Een wetenschap van het geluk?
 2. pp. 101-124
 3. restricted access Download |
 1. Nature en nurture
 2. pp. 125-138
 3. restricted access Download |
 1. Hoe sterk gelijken we opwormen en insecten? Een (r)evolutionaire blik in de hersenen
 2. pp. 139-162
 3. restricted access Download |
 1. Hoe zwart is Obama?
 2. pp. 163-182
 3. restricted access Download |
 1. Is er nog voldoendewater om ons voedsel te produceren?
 2. pp. 183-204
 3. restricted access Download |
 1. Willen voetbalclubs winnenof winst maken? En maakt dit enig verschil?
 2. pp. 205-220
 3. restricted access Download |
 1. China’s milieuproblemenvanuit een globaliseringsperspectief
 2. pp. 221-238
 3. restricted access Download |
 1. Hersenen, neuronenen evolutie: Wat is er met de ziel gebeurd?
 2. pp. 239-264
 3. restricted access Download |
 1. Lijst van de auteurs
 2. pp. 265-266
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.