Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-2

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-8

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 9-10

Het boek dat u vandaag in handen houdt, is het vijftiende in de reeks Lessen voor de XXIste eeuw. Niemand kon destijds vermoeden dat de reeks het zo lang zou volhouden. In de loop der jaren is aan de formule weinig veranderd, wat er allicht op wijst dat die oorspronkelijke formule beantwoordde aan een reële verwachting. ...

read more

De crisis en de toekomst vande welvaartsstaat

pdf iconDownload PDF

pp. 11-46

Het is verleidelijk om een parallel te trekken tussen de actuele crisis en wat er in 1973 gebeurde bij de eerste olieschok. Toen – zo weten we nu – ging het om een economische crisis die ingeleid werd door ‘externe schokken’, maar die diep geworteld zat in een brede waaier van maatschappelijke veranderingen: ...

read more

Over machines die leren

pdf iconDownload PDF

pp. 47-68

Sinds het prille begin van de informatica en de computerwetenschappen is de mens gefascineerd door de vraag of machines intelligent kunnen zijn. Dit is het domein van de kunstmatige intelligentie (zie ook Russell en Norvig), een term die voor het eerst gebruikt werd door John McCarthy, ...

read more

Wat is zien?

pdf iconDownload PDF

pp. 69-80

Alles wat we weten over de wereld om ons heen bereikt ons via onze zintuigen. We horen, zien, voelen, ruiken en proeven bijna continu, zonder te beseffen hoe waardevol de zintuigsystemen zijn. Tot we soms moeten vaststellen dat we sensorische waarneming kunnen verliezen, door hersenschade bijvoorbeeld, ...

read more

Ethos, retoriek en marketing

pdf iconDownload PDF

pp. 81-100

Het valt zelden op hoe het ethos van onze moderne samenlevingen door media beïnvloed wordt. Door de doorgedreven verkaveling van onze kennis in domeinspecifieke disciplines, komen brede verbanden immers zelden aan de orde. Iedereen gaat er spontaan van uit dat wat als ‘marketing’ geldt, ...

read more

Een wetenschap van het geluk?

pdf iconDownload PDF

pp. 101-124

Lange tijd gingen vooral economen ervan uit dat welvaart en geluk min of meer samengaan met materiële rijkdom en dat economische groei mensen ook gelukkiger maakt. Ze hielden daarin wel een slag om de arm. Natuurlijk wordt het menselijke geluk ook door andere dan materiële factoren bepaald. ...

read more

Nature en nurture

pdf iconDownload PDF

pp. 125-138

De vraag of een menselijke eigenschap bepaald wordt door onze omgeving of door onze genen stelt zich in veel situaties. Als vader en zoon Merckx allebei goeie renners zijn, betekent dit dan dat Axel van zijn vader superieure genen heeft overgeërfd of komt dit doordat hij al van kleins af gestimuleerd werd om veel te fietsen en te trainen? ...

read more

Hoe sterk gelijken we opwormen en insecten? Een (r)evolutionaire blik in de hersenen

pdf iconDownload PDF

pp. 139-162

In 1998 werd het eerste dierlijk genoom, het erfelijk materiaal van de bodemnematode worm in kaart gebracht. Daarna volgden snel genoomprojecten van de mens en van verschillende andere dieren. Erfelijk materiaal bestaat uit DNA (desoxyribonucleïnezuur), dat met behulp van een alfabet van vier letters (de basen A, T, C en G) de informatie van het leven bevat. ...

read more

Hoe zwart is Obama?

pdf iconDownload PDF

pp. 163-182

‘Yes, we can!’ Niemand die deze slogan intussen niet kent. Maar wat zit er achter die woorden? In eerste instantie was die uitroep van Barack Obama bedoeld als strijdkreet in de race om de Democratische nominatie voor het presidentschap van de Verenigde Staten. Het was zijn manier om zijn aanhangers een hart onder de riem te steken en hen, ...

read more

Is er nog voldoendewater om ons voedsel te produceren?

pdf iconDownload PDF

pp. 183-204

Een mens drinkt gemiddeld 2 liter water per dag, maar om zijn voedsel te produceren wordt er dagelijks 3000 liter water per persoon verbruikt. Deze enorme hoeveelheid water is nodig, omdat (voedsel)gewassen water verdampen tijdens hun groeicyclus. Het grootste deel van het water dat plantenwortels uit de bodem onttrekken, ...

read more

Willen voetbalclubs winnenof winst maken? En maakt dit enig verschil?

pdf iconDownload PDF

pp. 205-220

Het moderne voetbal is met de intrede van het grote geld een volwaardige commerciële business geworden, tot spijt van vele rechtgeaarde sportliefhebbers. Hoewel het in de sport nog altijd draait om het behalen van de overwinning, moeten we toch stilaan de vraag stellen of met de komst van miljoenen investeringen ...

read more

China’s milieuproblemenvanuit een globaliseringsperspectief

pdf iconDownload PDF

pp. 221-238

Recente debatten over China’s economische groei en zijn verdere integratie in processen van economische globalisering leggen in toenemende mate de klemtoon op de externaliteiten van deze evolutie. Samen met de erkenning van de uitzonderlijke economische verwezenlijkingen van het land is er aandacht voor problemen zoals sociale ongelijkheid, ...

read more

Hersenen, neuronenen evolutie: Wat is er met de ziel gebeurd?

pdf iconDownload PDF

pp. 239-264

Het is het jaar 1901. In een tuberculosekliniek in het Amerikaanse stadje Dorchester, in de staat Massachusetts, waar patiënten met het laatste stadium van tuberculose worden opgenomen en verzorgd, staat een man in een donkere kamer naast het bed van een stervende patiënt. Hij houdt iedere beweging nauwlettend in de gaten. ...

Lijst van de auteurs

pdf iconDownload PDF

pp. 265-266