In this Book

Congo in België
buy this book Buy This Book in Print
summary
België schiep Congo, maar schiep Congo ook België? In hoeverre werd het 20ste-eeuwse België voor een stuk gevormd door zijn kolonie? Die vraag stelde de toonaangevende Congolese historicus Isidore Ndaywel enige jaren geleden. Deze interdisciplinaire bundel biedt een antwoord. Hij belicht de invloed van de kolonie op de Belgische cultuur en samenleving, van hoog tot laag. Want kolonialisme is geen eenrichtingsverkeer. In Tervuren, bij nationale optochten en in klaslokalen zie je hoe Congo België mee inkleurde. Maar ook in de politiek, de media en de kunsten. Het gaat evengoed om de nesteling van Congo in de massacultuur van missieverhalen en speelfims, in de samenstelling van Belgische gezinnen of in de herinneringen van gewone mensen aan de voormalige kolonie. Het boek vormt zo een kaleidoscoop van het verschil dat Congo – en de Congolezen – maakten in de Belgische geschiedenis.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoudstafel
 2. pp. 5-8
 3. restricted access Download |
 1. Inleiding
 2. pp. 9-10
 1. Koloniale cultuur in de Belgische metropool
 2. pp. 11-28
 3. restricted access Download |
 1. Koloniale geschiedenis en Congo
 2. pp. 29-40
 3. restricted access Download |
 1. Deel I. Imperiale projecten
 2. pp. 41-42
 1. Reprise-remise: De Congolese identiteitscrisis van België rond 1908
 2. pp. 43-62
 3. restricted access Download |
 1. Congo in de Belgische zelfrepresentatie
 2. pp. 63-80
 3. restricted access Download |
 1. Congo als clou vanhet moderne België: De kolonie op de Belgische Wereldtentoonstellingen (1910-1935)
 2. pp. 81-94
 3. restricted access Download |
 1. Aller / retour? Bouwen en plannen in Kinshasa en Brussel
 2. pp. 95-114
 3. restricted access Download |
 1. De impact van Congo in het Museum van Belgisch Congo in Tervuren (1897-1946)
 2. pp. 115-130
 3. restricted access Download |
 1. ‘Van wildemannen, bravezwartjes en geëvolueerden’: Over de mogelijke impact van de Congoconnectie op het Belgische onderwijs
 2. pp. 131-146
 3. restricted access Download |
 1. België in Congo, Congo in België: Weerslag van de missionering op de religieuze instituten
 2. pp. 147-166
 3. restricted access Download |
 1. Deel II. Koloniale ontmoetingen in de metropool
 2. pp. 167-168
 1. Congo in de populaire cultuur
 2. pp. 169-182
 3. restricted access Download |
 1. De kolonie als consumptiegoed
 2. pp. 183-202
 3. restricted access Download |
 1. ‘Een Congoleesche werpspeeren een brok rubber, die onder’s konings neus neergelegd waren’: Koloniale bedenkingen bij Willem Elsschot en Gaston Burssens
 2. pp. 203-214
 3. restricted access Download |
 1. Koloniale kunst: Een herontdekking van gedeeld cultureel erfgoed?
 2. pp. 215-230
 3. restricted access Download |
 1. Een Congolese kolonie in Brussel
 2. pp. 231-250
 3. restricted access Download |
 1. Deel III. Een ‘Belgisch-Congolesegemeenschap’?
 2. pp. 251-252
 1. Een Congolees aan de Franse Rivièra: Het ‘succesverhaal’ van Bongolo en de negerprinses (1952)
 2. pp. 253-270
 3. restricted access Download |
 1. Binnenste-buitenland: De Belgische kolonie en de Vlaamse buitenlandberichtgeving
 2. pp. 271-282
 3. restricted access Download |
 1. Go-between tussen twee culturen: Jef Van Bilsen en de overgang van een koloniaal naar een ontwikkelingsbeleid
 2. pp. 283-298
 3. restricted access Download |
 1. ‘Un panorama de nosvaleurs africaines’: Belgisch Congo op Expo 58
 2. pp. 299-312
 3. restricted access Download |
 1. Nawoord
 2. pp. 313-314
 1. Lex perfecta, praecepta recta: Mediteren over bemiddelen
 2. pp. 315-334
 3. restricted access Download |
 1. Bibliografische noten
 2. pp. 335-350
 3. restricted access Download |
 1. Over de auteurs
 2. pp. 351-352
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.