Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

Inhoud

pdf iconDownload PDF

pp. 5-10

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 11-14

...Wetenschappers zijn in gesprek met morgen. Ze voorzien ontwikkelingen, ze stuiten op nieuwe mogelijkheden; ze maken zich zorgen over specifieke problemen; ze zijn overtuigd van nieuwe opdrachten. Over het algemeen is het grote publiek niet betrokken bij wat hen op dit punt intrigeert. Alleen als er in een of ander wetenschapsdomein...

read more

ICT en eHealth

pdf iconDownload PDF

pp. 15-26

...tussen de gezondheidszorg enerzijds en de informatie- en communicatietechnologieën (ict) anderzijds. We bespreken de trends en uitdagingen op demografisch en maatschappelijk gebied, zowel wetenschappelijke als technologische en tonen aan hoe eHealth de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de gezondheidszorg zal verbeteren. In een laatste deel hebben we het over zogenaamde...

read more

Hoe geologen de Oudheidontraadselen

pdf iconDownload PDF

pp. 27-40

...De archeologie heeft als doel het leven van vroeger in al zijn aspecten te reconstrueren. Daarbij komen niet alleen cultuur, kunst, sociologie en filosofie aan bod, maar ook een breed gamma aan natuurwetenschappelijke aspecten zoals landschap, milieu en grondstoffen. Archeologen ontwikkelen hun onderzoeksthema’s en -visie, vanuit hun initiële opleiding en hun persoonlijke interesses...

read more

De mens als evolutionaireknutselaar

pdf iconDownload PDF

pp. 41-60

...In het dagelijkse taalgebruik staat evolutie voor de geleidelijke veranderingen van processen en fenomenen. De veranderingen verlopen over een tijdsschaal die aansluit bij de concrete tijdservaring van de mens. In de biologie slaat evolutie evenzeer op de veranderingen van processen en fenomenen, maar in een ander tijdskader. Biologische evolutie is de verandering van het genetische materiaal...

read more

60 jaar Duitse Bondsrepubliek

pdf iconDownload PDF

pp. 61-88

...Het einde van de Tweede Wereldoorlog zorgde voor de meest dramatische cesuur in de geschiedenis van Duitsland. De door Hitler-Duitsland zelf uitgelokte oorlog eindigde met de totale nederlaag, die meteen ook het einde betekende van de nationale soevereiniteit en de staatkundige eenheid van het land. Als gevolg van een nieuw internationaal conflict, de Koude Oorlog, ontstonden twee Duitse staten: de Bondsrepubliek...

read more

Sport light

pdf iconDownload PDF

pp. 89-120

...Verenigingen zoals sportclubs, socioculturele verenigingen, jeugdwerkorganisaties, hobbyclubs, vakbonden, politieke verenigingen en actiegroepen, zijn stevig ingebed in onze samenleving. Als speler op het maatschappelijke middenveld bekleedt het verenigingsleven immers een belangrijke socialiserende, coördinerende en democratiserende rol in het sociale leven (Elchardus et al., 2001; Marée et al., 2008...

read more

Multiculturele verschillenin de publieke ruimte

pdf iconDownload PDF

pp. 121-140

...Wanneer filosofen uitgenodigd worden om hun licht te laten schijnen op maatschappelijke thema’s, bijvoorbeeld in de vorm van een les voor de XXIste eeuw, leeft bij hun toehoorders vaak de verwachting dat zij een oplossing zullen formuleren voor het probleem in kwestie. Ik wil dat hier om principiële redenen niet doen. Dat heeft vooral te maken met de opvatting van filosofie die ik verdedig...

read more

Taal, vertaling en beleidin de XXIe eeuw

pdf iconDownload PDF

pp. 141-160

...“Alleen Nederlands op markt in Merchtem – De gemeenteraad van Merchtem heeft gisteravond beslist dat handelaars op de woensdagmarkt alleen nog Nederlandstalige affiches en opschriften mogen uithangen. Een aantal van hen gebruiken momenteel ook Franse of Arabische teksten, en dat mag voortaan niet meer”, zo was er te lezen in De Standaard van 25 oktober 2005. Met een zekere regelmaat duiken in de Nederlandstalige...

read more

Onze hersenen en ons gedrag

pdf iconDownload PDF

pp. 161-172

...De eenentwintigste eeuw is wellicht de eeuw van de interdisciplinariteit. De postmoderne wetenschap houdt minder en minder rekening met de grenzen van haar klassieke disciplines. Ons eigen Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) richtte recent een interdisciplinaire commissie op waarin filosofen, fysici en biomedische wetenschappers projecten zullen beoordelen, die er specifiek op gericht zijn de grenzen van...

read more

Het snelle slakkenhuis

pdf iconDownload PDF

pp. 173-192

...Voor zintuiglijke waarnemingen van de buitenwereld door de hersenen moeten receptorcellen de aanwezigheid van licht, geluid, mechanische trillingen, smaakstoffen, schadelijke stoffen, enzovoort vertalen naar elektrische signalen. Hersencellen of neuronen communiceren immers met elkaar via elektrische impulsen of actiepotentialen, waarmee ze via een dunne, lange uitloper (het axon) over...

read more

Online monitoring vanlevende organismen

pdf iconDownload PDF

pp. 193-218

...Een systeem is in de wetenschap datgene waarop een wetenschapper zijn aandacht richt. Het gaat om een geheel van componenten of elementen, dat geïsoleerd van zijn omgeving kan worden beschouwd. Een vlieg bijvoorbeeld kunnen we beschouwen als een systeem. Door de relaties tussen de elementen is er een mate van samenhang, ordening en complexiteit...

read more

Het gesprek tussentheologie en muziek

pdf iconDownload PDF

pp. 219-244

...Alvorens onze musico-theologische ontleding van de Via Crucis van Franz Liszt te starten, lijkt het ons opportuun onze eigen opvatting over het interdisciplinaire gesprek tussen theologie en musicologie te expliciteren, en dit tegen de achtergrond van het recente onderzoek hieromtrent. Voor de musicoloog is het onontbeerlijk in te gaan op vragen als...

read more

Voedselcrisis eneconomische crisis

pdf iconDownload PDF

pp. 245-258

...Decennialang daalden de prijzen van landbouwproducten en voedsel in reële termen op de internationale markten. Maar vanaf 2006 veranderde de situatie op de wereldmarkt en begonnen de prijzen te stijgen. In januari 2007 kwamen meer dan 75 000 Mexicaanse consumenten de straat op om hun verontwaardiging te uiten over de stijgende maïsprijzen: op de lokale markt was maïs op korte tijd 40% duurder...

read more

Wat is een universiteit?

pdf iconDownload PDF

pp. 259-284

...De rol en betekenis van universiteiten wordt vandaag in toenemende mate in vraag gesteld. ‘What are universities for?’ is de titel van het recente rapport dat Geoffry Boulton en Colin Lucas schreven voor de Liga van Europese Onderzoeksuniversiteiten (leru) (Boulton en Lucas 2008). In dat rapport stellen ze vragen naar de rol die universiteiten spelen in en voor de maatschappij en roepen ze universiteiten...

Lijst van de auteurs

pdf iconDownload PDF

pp. 285-286