In this Book

In gesprek met morgen
buy this book Buy This Book in Print
summary
Welke plaats bekleedt de wetenschap in het dagelijkse leven? Welke nieuwe wegen bewandelt ze? Hoe wordt er over recente bevindingen gecommuniceerd? En wat is de rol van de universiteit hierbij? Het interfacultaire college Lessen voor de eenentwintigste eeuw wil iedereen die belangstelling heeft voor wetenschappelijk onderzoek informeren over wat er op dit moment gebeurt in verschillende wetenschappelijke disciplines. Welke mogelijkheden zijn er bijvoorbeeld voor ICT en e-health? Hoe ontraadselen geologen de oudheid? Wat is de invloed van de economische crisis op de voedselcrisis? Wat zijn ‘sportcommunities'? Hoe luisteren onze hersenen? Of wat is het beleid omtrent taal en vertalen in de 21e eeuw? De zestiende editie van deze succesvolle lessenreeks biedt een verhelderende kijk op zeer gevarieerde thema's, zoals intellectuele eigendom, zestig jaar Bondsrepubliek Duitsland, de mens als evolutionaire knutselaar, multiculturele verschillen in de publieke ruimte, moleculaire psychologie, theologie en muziek of online monitoring van levende organismen.

Table of Contents

 1. Title Page, Copyright
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Inhoud
 2. pp. 5-10
 3. restricted access Download |
 1. Voorwoord
 2. pp. 11-14
 3. restricted access Download |
 1. ICT en eHealth
 2. pp. 15-26
 3. restricted access Download |
 1. Hoe geologen de Oudheidontraadselen
 2. pp. 27-40
 3. restricted access Download |
 1. De mens als evolutionaireknutselaar
 2. pp. 41-60
 3. restricted access Download |
 1. 60 jaar Duitse Bondsrepubliek
 2. pp. 61-88
 3. restricted access Download |
 1. Sport light
 2. pp. 89-120
 3. restricted access Download |
 1. Multiculturele verschillenin de publieke ruimte
 2. pp. 121-140
 3. restricted access Download |
 1. Taal, vertaling en beleidin de XXIe eeuw
 2. pp. 141-160
 3. restricted access Download |
 1. Onze hersenen en ons gedrag
 2. pp. 161-172
 3. restricted access Download |
 1. Het snelle slakkenhuis
 2. pp. 173-192
 3. restricted access Download |
 1. Online monitoring vanlevende organismen
 2. pp. 193-218
 3. restricted access Download |
 1. Het gesprek tussentheologie en muziek
 2. pp. 219-244
 3. restricted access Download |
 1. Voedselcrisis eneconomische crisis
 2. pp. 245-258
 3. restricted access Download |
 1. Wat is een universiteit?
 2. pp. 259-284
 3. restricted access Download |
 1. Lijst van de auteurs
 2. pp. 285-286
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.