Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 1-4

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 5-8

Als het waar is dat Hendrik Conscience zijn volk leerde lezen, dan heeft de Boerinnenbond zijn volk leren wonen. Vanaf de jaren 1920, en met bijzondere ijver in de periode na de Tweede Wereldoorlog, was de bond op allerlei manieren bezig met woongerichte activiteiten. ...

read more

Dank

pdf iconDownload PDF

pp. 9-11

“Hoe zouden we graag wonen?” is een bewerking van het gelijknamige doctoraat dat ik eind september 2008 verdedigde aan het dept. Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening van de KU-Leuven. Het doctoraat kwam tot stand binnen een interdisciplinair onderzoeksverband rond het FWO-project Zijn werk, haar huis. ...

Inhoudstafel

pdf iconDownload PDF

pp. 12-13

Lijst van afkortingen

pdf iconDownload PDF

pp. 14-15

read more

1. “Hoe zouden we graag wonen?”

pdf iconDownload PDF

pp. 16-31

Voor het West-Vlaamse Provinciaal Comité ter Bevordering van de Wooncultuur was het anno 1967 duidelijk: een huis inrichten en bewonen was niet zo gemakkelijk. Maar er was hoop. Het kon geleerd worden. Al in 1931 zette dat comité, toen nog de Commissie voor den Opschik der Werkmanswoningen, zich met hart en ziel in voor een betere wooncultuur. ...

read more

2. De spelers: overheid, middenveld en bewoners

pdf iconDownload PDF

pp. 32-69

Deze respondent vond de woonkamer van zijn huis, een voorbeeldwoning van de Boerinnenbond, een meter te smal omdat hij er geen tv op een “verantwoorde manier” kon plaatsen. In het vierde hoofdstuk wordt teruggekomen op de plaatsingsproblematiek van de televisie, maar dit kleine fragment illustreert hoe de woningen, ...

read more

Excursie 1: de ideeën-woning van KAV

pdf iconDownload PDF

pp. 70-93

Op 10 mei 1976 opende Rika De Backer, minister van Nederlandse Cultuur en Vlaamse Aangelegenheden, het ideënhuis van de KAV in een nieuwe sociale huisvestingswijk te Lede. Deze kijkwoning avant-la-lettre vormde het hoogtepunt van haar vorming over wooncultuur tijdens de jaren 1960 en 1970. ...

read more

3. De keuken, het symbool van techniek en comfort

pdf iconDownload PDF

pp. 94-131

Een uitgeruste keuken werd in de vrouwenbladen van de jaren zestig hét symbool van moderniteit, comfort, techniek en welvaart. De keuken was dé plaats waar de moderne techniek op de meest zichtbare wijze doordrong in het alledaagse leven van vrouwen uit de jaren zestig. ...

read more

4. De woonkamer, de “ziel van het huis”

pdf iconDownload PDF

pp. 132-169

In de woonkamer stond er volgens het West-Vlaamse Comité ter Bevordering van de Wooncultuur veel op het spel. De ontplooiing van elk gezinslid, de opvoeding van de kinderen, de groei van de familiegeest en de moraal, moesten er gebeuren. ...

read more

5. De natte cellen in evolutie

pdf iconDownload PDF

pp. 170-201

“Dat was een geweldig modern gebouw. Je had centrale verwarming en je had een ligbad,” aldus een oorspronkelijke bewoonster van de blokken op het Kiel die gebouwd zijn door Renaat Braem in 1953. Een jongere medebewoonster vulde aan: “Een badkamer, dat was ik weet niet wat! Vroeger was dat aan de pompbak. ...

read more

6. Plaats maken voor de auto

pdf iconDownload PDF

pp. 202-227

Tijdens de jaren zestig veranderden de Vlaamse woningen grondig door de komst van een technisch vernuftig object: de auto.1 Menig Vlaming werd in die jaren de trotse eigenaar van een blinkende wagen. Het wagenpark steeg van 735 000 in 1960, tot 2 060 000 in 1971, ...

read more

Excursie 2: de fermette, ’t is alzo geen modehuis

pdf iconDownload PDF

pp. 228-251

Terwijl in de eerste excursie werd ingezoomd op een woning die veeleer atypisch was en is voor de Belgische woningbouwproductie, maar wel als model naar voren werd geschoven door een middenveldorganisatie, wordt in de tweede excursie een populair woonbeeld belicht dat vanaf het einde van de jaren 1960 ...

read more

7. Zo zouden we graag wonen

pdf iconDownload PDF

pp. 252-267

Alle woonhandelingen, de inrichting en het gebruik van ruimten blijken doorspekt te zijn van achterliggende ideeën en ideologieën. Meubelopstellingen, keukentypologieën, de organisatie van het huishouden, de indeling van een woning of de keuze voor een televisie zijn en waren helemaal niet neutraal. ...

Eindnoten

pdf iconDownload PDF

pp. 268-304

Bibliografie

pdf iconDownload PDF

pp. 305-322

Mondelinge bronnen

pdf iconDownload PDF

pp. 323-324

Index van personen en bedrijven

pdf iconDownload PDF

pp. 325-326

Fotoverantwoording

pdf iconDownload PDF

pp. 327-327