Title Page, Copyright Page, Contents

pdf iconDownload PDF

pp. 1-10

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 11-12

Wat zijn de Lessen voor de eenentwintigste eeuw? Een helder antwoord op deze vraag luidt als volgt: de lessen zijn een eenvoudige vorm van wetenschapscommunicatie. Ze brengen nieuwe inzichten, ontdekkingen en toepassingen naar een publiek buiten het eigen vakgebied en dit door gebruik te maken van multimedia. ...

read more

België en Kyoto: Klimaatverandering na de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan het IPCC

pdf iconDownload PDF

pp. 13-28

Er zullen drastische ingrepen nodig zijn om de gevolgen te bestrijden die het onvermijdelijke resultaat zijn van de opwarming veroorzaakt door emissies uit het verleden. Deze ingrepen zijn van essentieel belang, voornamelijk omdat ze een antwoord moeten bieden op de gevolgen op korte termijn, ...

read more

Beeld en cultus: Over het beeldverbod in de joods-christelijke traditie

pdf iconDownload PDF

pp. 29-46

Godsdiensten hebben een moeilijke verhouding met godsdienstige beelden en beeldenverering. Sommige godsdiensten zijn extreem beeldvijandig: geen enkele religieuze handeling of geen enkel gebed mag gebeuren via een zinnelijk beeld, noch via een afbeelding van de aanbeden godheid noch via afbeeldingen van zaken die iets anders dan de godheid representeren. ...

read more

Naar een duurzame voedselvoorziening op grond van bodem en water: Een focus op regengevoede landbouw

pdf iconDownload PDF

pp. 47-76

Een belangrijke vraag bij het wereldvoedselvraagstuk is hoe groot het draagvlak van de aarde is om mensen op een duurzame wijze te voeden. In andere woorden, hoeveel mensen kan onze planeet onderhouden zonder de natuurlijke hulpbronnen van bodem en water te ondermijnen voor toekomstige generaties? ...

read more

Voeding: Het verschil tussen weten en eten

pdf iconDownload PDF

pp. 77-84

Goed eten is zowel een genoegen als een noodzaak. De manier waarop we eten is een doorslaggevende factor voor onze gezondheid en ons algemeen welbevinden. Dat hebben we voor het grootste deel zelf in de hand. We bepalen zelf wat, wanneer en in welke hoeveelheid we iets eten. ...

read more

Relaties van kinderen thuis en op school: Benaderd vanuit de gehechtheidstheorie

pdf iconDownload PDF

pp. 85-104

De ontwikkeling van kinderen speelt zich niet af in een vacuüm, maar hangt onder meer af van de relationele ervaringen die zij opdoen. De relaties met ouders en andere gezinsleden zijn daarbij van onmiskenbaar belang. Ook relaties buiten het gezin hebben evenwel een impact. ...

read more

Het Vlaamse onderwijs tussen meritocratie en egalitarisme

pdf iconDownload PDF

pp. 105-126

In internationale vergelijkingen valt Vlaanderen telkens weer op door zijn uitstekende onderwijsprestaties. Het meest geciteerde onderzoek, uitgevoerd door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) staat bekend onder de naam PISA (Programme for International Student Assessment) ...

read more

De crisis van het milieu: Ook voor theologen een uitdaging

pdf iconDownload PDF

pp. 127-158

Meer dan ooit tevoren in onze geschiedenis bevinden we ons in een milieucrisis. Natuurlijk hebben mensen zich altijd weer moeten aanpassen aan hun veranderende omgeving en ze hebben altijd opnieuw moeten zoeken naar levensvatbare evenwichten met die omgeving. ...

read more

Taalkundig humoronderzoek: Tradities en tendensen

pdf iconDownload PDF

pp. 159-190

Uit het feit dat humor in zijn diverse verschijningsvormen zo vertrouwd aanwezig is in ons dagelijkse leven, zou men kunnen afleiden dat humor zichzelf als onderzoeksobject allang overbodig heeft gemaakt. Is het bovendien absoluut noodzakelijk om iets waaraan we zoveel plezier beleven, aan een verstikkende wetenschappelijke beschrijving te onderwerpen? ...

read more

Bierbrouwen: Verleden, heden en toekomst

pdf iconDownload PDF

pp. 191-214

Zowat elfduizend jaar geleden werd er in Mesopotamië al gerst geteeld en een goede vijfduizend jaar geleden werd door de Sumeriërs waarschijnlijk het eerste ‘gerstenat’ gebrouwen met gekiemd graan en met gist als overblijfsel van vorige brouwsels. In het oude Egypte werd bier beschouwd als een geschenk van de goden. ...

read more

Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen?

pdf iconDownload PDF

pp. 215-230

Het lijdt geen twijfel dat statistiek meer en meer een vooraanstaande rol speelt in de toegepaste wetenschappen, en zeker in de biomedische wetenschappen. Deze prominente rol vinden we terug in vakliteratuur, maar ook in onderwijsprogramma’s. ...

read more

Leven tot het bittere einde? Euthanasie bij personen met dementie

pdf iconDownload PDF

pp. 231-248

Het aantal mensen met dementie zal de komende jaren fors stijgen. Dit heeft grote implicaties voor de samenleving. Mensen met dementie zijn bij voortschrijding van de ziekte aangewezen op anderen: familie, vrienden, professionele hulpverleners. Er zijn mensen die zelf hun stervensmoment willen bepalen als zij dement zouden worden. ...

read more

De Verenigde Staten en (in) de wereld

pdf iconDownload PDF

pp. 249-274

Met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2008 en het aantreden van de nieuwe president op 20 januari 2009 lijkt een einde te zullen komen aan een Amerikaans presidentschap waarvan het buitenlandse beleid een niveau van controverse heeft bereikt dat ongezien was sinds de dagen van Ronald Reagan, ...

read more

Navelstrengbloed: Private of publieke goudmijn voor de toekomst?

pdf iconDownload PDF

pp. 275-287

Stamcellen liggen aan de basis van elk leven. Gevormd door de versmelting van eicel en spermatozoïde, zullen zij vanaf de bevruchting, in een serie van delingen en differentiaties, aanleiding geven tot de vorming van alle organen van het menselijke lichaam. ...

Lijst van de auteurs

pdf iconDownload PDF

pp. 288-288