Title Page, Copyright page, Contents

pdf iconDownload PDF

pp. 1-10

read more

Voorwoord

pdf iconDownload PDF

pp. 11-14

Een boek is het resultaat van een lang proces dat eraan voorafgaat. Op het ogenblik dat het verschijnt, gaat het een eigen leven leiden: de auteurs kunnen niet eens vermoeden waar hun boek zal terecht komen, wie het zal lezen, welke reacties het zal uitlokken, welke nieuwe ideeën en teksten erdoor zullen ontstaan. ...

read more

De toekomst van de E.U. – De E.U. en de toekomst

pdf iconDownload PDF

pp. 15-28

Onlangs was ik in Brazilië en iemand in het gezelschap vroeg me naar het geheim van de Europese Unie. ‘Kunnen we in Latijns-Amerika niet hetzelfde doen als wat jullie in Europa gedaan hebben?’ Ik heb hem moeten antwoorden dat ik natuurlijk hoopte dat er een dag zal komen dat er ook een soort Latijns-Amerikaanse Unie zou zijn, ...

read more

De schuldencrisis en de toekomst van de euro

pdf iconDownload PDF

pp. 29-40

De eurozone kent de ergste crisis sinds zijn ontstaan in 1999. De crisis is van die aard dat twijfels zijn gerezen over de toekomst van de euro. Deze twijfels hebben op hun beurt tot gevolg dat de financiële markten van de ene crisis naar de andere stappen zonder dat daar en einde lijkt aan te komen. ...

read more

Verbroken verbinding: Europa en de armoedebestrijding

pdf iconDownload PDF

pp. 41-72

In beginsel heeft de EU weinig met armoedebestrijding te maken. Van bij het Verdrag van Rome was duidelijk dat het om een economische samenwerking zou gaan. Het sociale beleid van de EU had – en heeft nog altijd – een instrumentele rol: zorgen voor een voldoende geschoold en flexibel arbeidsaanbod om de economische groei te bevorderen. ...

read more

Klimaatbeleid in de Europese Unie

pdf iconDownload PDF

pp. 73-94

Het klimaat verandert. Dat is ook in Europa duidelijk merkbaar. Eind 2010 overstroomden in ons eigen land grote delen van Vlaanderen en Wallonië. Het waterpeil van een aantal rivieren was boven het alarmpeil gestegen en dijken braken door, onder meer in Beersel aan het kanaal Brussel-Charleroi. ...

read more

Het groene Europa: feiten en percepties van milieuproblemen

pdf iconDownload PDF

pp. 95-120

Klimaatopwarming, dalende biodiversiteit, giframpen, zure regen. Dagelijks krijgen we onze portie slecht nieuws over het milieu. De markt speelt hier handig op in met milieuvriendelijke wagens, zonnepanelen, ecocheques en andere ecologisch verantwoorde producten die de economie duurzamer zouden maken. ...

read more

Geen groene revolutie voor Afrika

pdf iconDownload PDF

pp. 121-144

De meeste mensen hebben van Afrika een typisch maar eenzijdig beeld van natuurparken vol met exotisch grootwild, van zonovergoten stranden, van prachtige natuur en van vakantiebestemmingen die een grote dosis nostalgie naar een koloniaal verleden uitstralen. ...

read more

Water in de eenentwintigste eeuw: Voor iedereen of voor de happy few?

pdf iconDownload PDF

pp. 145-170

Water is een essentiële voorwaarde voor het bestaan van leven op aarde. Zonder water bestaat er geen vegetatie of landbouw en dus ook geen voedsel. Bezorgdheid over water uit zich op drie gebieden: de waterschaarste, de waterkwaliteit en rampen die veroorzaakt worden door water. ...

read more

Het semantisch geheugen

pdf iconDownload PDF

pp. 171-194

Tot in de tweede helft van de jaren zestig werd de psychologie gedomineerd door de behavioristische traditie, waarin de mens bestudeerd werd als een zwarte doos en enkel wetmatigheden in termen van reacties op prikkels werden in kaart gebracht. In deze traditie was het taboe om onderstellingen te maken over mentale processen. ...

read more

Sekse en gender: resultaat van een oeroude bacteriële infectie?

pdf iconDownload PDF

pp. 195-218

Heteroseksuele voortplanting is zo alomtegenwoordig in de wereld rondom ons, dat het bijna vanzelfsprekend lijkt dat deze vorm van voortplanting er altijd geweest is, met name vanaf het ontstaan van ‘leven’. Meer specifiek wat de mens betreft, staat de passage uit Genesis in de westerse wereld in eenieders geest gegrift: ...

read more

Toerekeningsvatbaarheid, symbolisch herstel en moreel toeval

pdf iconDownload PDF

pp. 219-234

Het is vooral naar aanleiding van de huidige media-aandacht rond bepaalde misdaadprocessen dat veel mensen zich wel eens afvragen wat nu uiteindelijk de criteria zijn om uit te maken of iemand al dan niet toerekeningsvatbaar is. Van sommige individuen lijkt het evident dat ze niet toerekeningsvatbaar zijn (of het niet waren op het moment dat ze hun daad stelden). ...

read more

De open geest van de middeleeuwse mystieke literatuur

pdf iconDownload PDF

pp. 235-256

Om deze inleidende presentatie op de middeleeuwse mystieke literatuur te starten, zou ik eerst een blik willen richten op iemand uit de zeventiende eeuw, de periode dat de middeleeuwen al lang voorbij waren, en de moderne tijd zich energiek aan het ontwikkelen was. Het gaat om de filosoof en wiskundige René Descartes (1596-1650). ...

read more

Het toenemend gebruik van psychofarmaca

pdf iconDownload PDF

pp. 257-286

Met psychofarmaca bedoelen we geneesmiddelen die aangewezen zijn voor het behandelen van psychiatrische ziektebeelden. Meer concreet gaat het in deze tekst over antidepressiva, antipsychotica, stimulantia (geneesmiddelen tegen ADHD) en tranquillizers (slaapmiddelen, benzodiazepines). ...

read more

Open innovatie en intellectuele eigendom

pdf iconDownload PDF

pp. 287-308

Het stond onlangs weer te lezen in de krant: de crisis heeft de algemene welvaart in Vlaanderen amper aangetast, maar op het vlak van welvaart en ook op het vlak van innovatie kan Vlaanderen beter (De Standaard, 28 oktober 2010). De creatieve weg uit de crisis komt van innovatie. Innovatie? Jawel. ...

Lijst van de auteurs

pdf iconDownload PDF

pp. 309-310