In this Book

Léann an Dúchais
buy this book Buy This Book in Print
summary
This collection of fourteen essays covers a wide range of material that reflects the current range of enquiry within the traditional discipline of folklore, the range of interaction between it and various other disciplines, and indeed the breadth of Gearóid Ó Crualaoich’s own interests. Areas covered include the history and practice of fieldwork / collection, the historical and current interaction between the oral and written traditions in Ireland, the use of oral sources for historiography, the ideologies underlying the establishment of museums in Ireland and internationally, and individual studies of oral and material phenomena, an Ghaeilge agus an idé-eolaíocht pholaitiúil .

Table of Contents

 1. Cover
 2. pp. C-C
 3. restricted access Download |
 1. Title Page, Copyright
 2. pp. i-iv
 3. restricted access Download |
 1. Clár
 2. pp. v-vi
 3. restricted access Download |
 1. Údair
 2. pp. vii-viii
 3. restricted access Download |
 1. Réamhrá
 2. pp. 1-4
 3. restricted access Download |
 1. Tuireamh agus Caoine ar Shéamas Óg Mac Coitir
 2. pp. 5-18
 3. restricted access Download |
 1. Críocha an Chirt: Téacsúlacht, Taibhléiriú agus Tuiscint san Amhránaíocht
 2. pp. 19-35
 3. restricted access Download |
 1. Guí an Phobail Amhráin Bheannaithe Ó Iarthar Chontae na Gaillimhe
 2. pp. 36-49
 3. restricted access Download |
 1. Ar Scáth a Chéile: Coimisiún Béaloideasa Éireann agus Lámhscríbhinní Iarchlasaiceacha na Gaeilge
 2. pp. 50-63
 3. restricted access Download |
 1. ‘Tamall ar an bPeann’: Seán Ó Cróinín agus a Chín Lae
 2. pp. 64-78
 3. restricted access Download |
 1. Seanchas na Fiosrachta agus Léann an Dúchais
 2. pp. 79-96
 3. restricted access Download |
 1. Litríocht Náisiúnta, Aontaí Idirnáisiúnta, Oidhreacht Dhomhanda: Trí Chaibidil i Stair an Bhéaloidis
 2. pp. 97-115
 3. restricted access Download |
 1. Bacaigh agus ‘Boccoughs’: Fianaise ar Chultúr na Gaeilge sa Naoú Céad Déag
 2. pp. 116-128
 3. restricted access Download |
 1. Léann an Fheistis: Ábhar Machnaimh
 2. pp. 129-142
 3. restricted access Download |
 1. Earraí, Airí agus Airgead: Bunú agus Rith Daonmhúsaeim Náisiúnta in Iarthar na hÉireann
 2. pp. 143-150
 3. restricted access Download |
 1. An Chartlann Bheo agus Fileatas na hOibre Páirce: Tionscnamh Béaloidis an Chinn-Thuaidh
 2. pp. 151-160
 3. restricted access Download |
 1. Éist le Ceol na hAbhann Ceird na hEitneagrafaíochta sa Lá atá Inniu ann
 2. pp. 161-173
 3. restricted access Download |
 1. Ag Teacht Aniar: Dioscúrsa na Gaeilge agus ‘Athghabháil’ Ráth Chairn
 2. pp. 174-187
 3. restricted access Download |
 1. Athshaothrú an Dúchais sa Phróschumadóireacht Chomhaimseartha
 2. pp. 188-200
 3. restricted access Download |
 1. Nótaí
 2. pp. 201-240
 3. restricted access Download |
 1. Leabharliosta agus Dioscliosta
 2. pp. 241-260
 3. restricted access Download |
 1. Innéacs
 2. pp. 261-272
 3. restricted access Download |
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.