Cover

pdf iconDownload PDF

pp. 1-1

Title Page, Copyright

pdf iconDownload PDF

pp. 2-3

Contents

pdf iconDownload PDF

pp. iii-v

read more

Shukurani

pdf iconDownload PDF

pp. vii-viii

Wa kwanza kumshukuru ni babangu, Sayyid Hassan bin Naswiri, maarufu kwa jina la Mwinyi Alawy, ambaye alijishughulisha kukusanya mashairi, kwa kunirithisha na mimi hamu hiyo. Mwinyi Alawy alikufa mwaka 1941.Bwana Abdalla bin Sheikh al-Mafazy, aliyekuwa akiishi Wasini, Kenya. Alikuwa na sauti nzuri ya kuimba mashairi na tenzi, na watu wakifurahi kumsikiza. Vile ...

read more

Dibaji

pdf iconDownload PDF

pp. ix-xxiv

Pemba ni kisiwa kikubwa pwani ya Afrika Mashariki. Kabla ya muungano wa Zanzibar na Tanganyika, tarehe 26 Aprili, 1964, na muungano huo kujulikana kwa jina la Tanzania, Pemba kilikuwa ni sehemu ya dola ya Zanzibar. Wenyeji wake ni Waswahili, wajulikanao zaidi kwa jina la Wapemba na ni Waislamu. Maisha yao yanategemea ukulima haswa wa karafuu na minazi. Ardhi yake ...

read more

Utangulizi

pdf iconDownload PDF

pp. xxv-33

Katika safari yangu mojawapo nilipokwenda nyumbani Mombasa kutoka huku Ulaya, mkusanyaji wa mashairi haya, Sharif Abdurrahman Saggaf Alawy (au, Maallim Saggaf, kama tumwitavyo baadhi yetu), alinikuta barabarani. Papo hapo akanishika mkono na kunichukua mpaka nyumbani kwake. Tulipofika tu, akanikabidhi mijalada miwili ya miswada ya mashairi ya washairi wa kale wa ...

I - KAMANGE

pdf iconDownload PDF

pp. 1-34

read more

Ali Bin Said Bin Rashid Jahadhmiy (Kamange) 1830-1910

pdf iconDownload PDF

pp. 2-8

Katika washairi waliovuma Pemba na Unguja baina ya 1860 na 1910, wakajulikana kwa mashairi yao mpaka pwani za Tanganyika na Kenya, Kamange alitangaa sana. Mashairi yake yalipendwa na kuimbwa kumbini na masebuleni, haswa lile shairi la mapenzi, liitwalo “Muwacheni Anighuri” (tizama ukurasa 8 humu...

Muwacheni Anighuri

pdf iconDownload PDF

pp. 8-13

Kilicho Mbali Mashaka

pdf iconDownload PDF

pp. 13-14

Ringa Maashuki Ringa

pdf iconDownload PDF

pp. 15-16

read more

Kwaheri Mpenzi Wangu

pdf iconDownload PDF

pp. 16-17

.

Vyako

pdf iconDownload PDF

pp. 17-19

Mashumu Yangu

pdf iconDownload PDF

pp. 19-21

Ulipita "Shi Na Yombe'47

pdf iconDownload PDF

pp. 21-23

Dorita Kapatikana!

pdf iconDownload PDF

pp. 23-25

Kwani Mtoto Kitumbo...?53

pdf iconDownload PDF

pp. 25-26

Kamange Hali Makombo

pdf iconDownload PDF

pp. 26-27

Tumezipaza Ngoweo

pdf iconDownload PDF

pp. 27-70

N’NA MIYADI NA MWEZI

pdf iconDownload PDF

pp. 27-71

Kirihanga

pdf iconDownload PDF

pp. 28-72

Njo'Ni Mtazame Wembe

pdf iconDownload PDF

pp. 28-73

Uhai Wa Swifridi

pdf iconDownload PDF

pp. 28-29

Sasa Napata Stima

pdf iconDownload PDF

pp. 29-30

read more

Nakwita Nuru Ya Mji

pdf iconDownload PDF

pp. 30-78

...................................., ................................ ...

Twawafuma Kwa Ubuwa

pdf iconDownload PDF

pp. 31-79

AtaKuja Wadhiisha

pdf iconDownload PDF

pp. 32-33

Akhi Nataka Himaya

pdf iconDownload PDF

pp. 32-33

Nyambilizi

pdf iconDownload PDF

pp. 33-34

Wagombao Hupatana56

pdf iconDownload PDF

pp. 34-35

Mwenyewe Tafungafunga

pdf iconDownload PDF

pp. 35-36

Nipatiyeni Mwatime

pdf iconDownload PDF

pp. 36-37

Rabbi Amenipa Pera

pdf iconDownload PDF

pp. 37-38

Kulla Mzoweya Tanga

pdf iconDownload PDF

pp. 39-93

Innash-Shaytwaana Lakum "Aduwwum-Mubiyn'60

pdf iconDownload PDF

pp. 40-42

Nani Ajuwaye Penda?62

pdf iconDownload PDF

pp. 42-45

Mitambuuni Si Shamba63

pdf iconDownload PDF

pp. 46-50

Wamuhajiri Au Wakhatimu Naye?66

pdf iconDownload PDF

pp. 50-110

KILIO CHA KIFO CHA KAMANGE

pdf iconDownload PDF

pp. 55-111

Naliya Leo Sinaye

pdf iconDownload PDF

pp. 56-57

Kamange Kenda Kaputi

pdf iconDownload PDF

pp. 58-59

Kadhwa Haina Mganga68

pdf iconDownload PDF

pp. 59-60

Haachi Huzunikiwa, Mtu Kwa Mpenzi Wake69

pdf iconDownload PDF

pp. 61-62

II - SARAHANI

pdf iconDownload PDF

pp. 63-120

Sarahani Bin Matwar (1841-1926)

pdf iconDownload PDF

pp. 64-69

Rabbi Ondowa Nakama81

pdf iconDownload PDF

pp. 70-75

Itifaki Ni Aula

pdf iconDownload PDF

pp. 75-76

Nini Kufanyiwa Shindi?

pdf iconDownload PDF

pp. 77-78

Mja'Liye Isqamu

pdf iconDownload PDF

pp. 78-80

read more

Nakulaumu

pdf iconDownload PDF

pp. 80-141

, ...

Muwongo Wa Uwongoni84

pdf iconDownload PDF

pp. 83-144

Masikini Hapendezi

pdf iconDownload PDF

pp. 83-146

Njaa Hailei Mwana87

pdf iconDownload PDF

pp. 84-85

Sitaki Mwengine Tena88

pdf iconDownload PDF

pp. 85-151

Ramadhatil-'Imadi89

pdf iconDownload PDF

pp. 88-89

Kumuriya

pdf iconDownload PDF

pp. 89-90

Niruhusu Twaliyani

pdf iconDownload PDF

pp. 90-91

Naapa Usiku Sendi

pdf iconDownload PDF

pp. 91-92

Ndege Wamerufukiwa

pdf iconDownload PDF

pp. 92-93

Lizamu Na Darizeni

pdf iconDownload PDF

pp. 93-94

Laa-Yuhibbu Man-Kaana...

pdf iconDownload PDF

pp. 94-96

Innamaa Ashkuw Bath-Thiy Wahuzniy Ila-Llahi,103

pdf iconDownload PDF

pp. 96-168

Duniya Haiko Tena!

pdf iconDownload PDF

pp. 97-101

Yakhe Nna Haja Nawe

pdf iconDownload PDF

pp. 101-105

Nataka Kisicholiwa

pdf iconDownload PDF

pp. 105-106

Milangilangi Na Mkadi106

pdf iconDownload PDF

pp. 106-112

Itatuswamehe Dola

pdf iconDownload PDF

pp. 112-116

Back cover

pdf iconDownload PDF

pp. 195-195